Met Objective MES (Manufacturing Execution System) haalt u het maximum uit uw productie-apparaat. U vertrekt van een gedetailleerd planbord, u stuurt operatoren en machines optimaal aan en u analyseert real-time performantie en kwaliteit.

Manufacturing excellence in de maakindustrie

De maakindustrie staat voor enkele van de grootste uitdagingen uit zijn geschiedenis. Topkwaliteit garanderen, kleine reeksen betaalbaar houden, snel grote volumes halen, een efficiënte administratie voeren, duurzaam ondernemen … Met Objective MES maakt u van deze uitdagingen opportuniteiten die uw organisatie klaarstomen voor Industry 4.0/de Fabriek van de toekomst. 

Manufacturing Excellence voor de maakindustrie, dat is toegevoegde waarde creëren op vlak van :

  • Optimalisatie van uw productiviteit
  • Snelheid en flexibiliteit naar klanten toe
  • Kwaliteitsborging en -verbetering
  • Efficiëntie van machines en mensen
  • Gebruik van energie en utilities
  • Vermindering van WIP, afval, scrap en rework
  • 100% Productveiligheid en –traceerbaarheid

Advanced planning en scheduling: uw resources optimaal inzetten

Met de planningsmodule van Objective MES maakt u manueel of automatisch een efficiënte productieplanning waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van machines, middelen en mensen.

De automatische scheduler gaat op basis van algoritmes een planningsvoorstel genereren dat het meest in lijn ligt met de vooropgezette KPI’s. Eenmaal de optimale planning bereikt is, worden bewerkingen vrijgegeven naar de werkvloer en verder real-time opgevolgd in het planbord. 

Papierloze productie: minder fouten, hogere efficiëntie

De werksituatie en werkorganisatie wordt op ingrjipende wijze geoptimaliseerd met Objective MES. Productieorders op papier... het hoort voortaan tot het verleden. Alles verloopt via Objective MES. Zo is er de specifieke aanmelding per operator met bepaalde rechten en vaardigheden. De Objective schermen tonen enkel de relevante info voor de aangemelde operator. Daarnaast worden bv. elektronische instructies, foto's,... voorzien om een correcte taakuitvoering te garanderen. Papierwerk en fouten worden vermeden door de gegevens rechtstreeks via het operatorscherm te loggen. 

De automatisch geregistreerde data wordt verzameld in een centrale database. Zo vermijdt u geïsoleerde, weinig zeggende informatie. U ziet op elk moment de status van uw productie en komt zo tot een optimale planning en efficiëntie.

Real-time monitoring van uw productieperformantie, machinestatus en kwaliteit

Eén van de kerntaken van Objective MES is de real-time supervisie en beheer van de performantie van de productieafdeling. Alle relevante productiedata en -informatie wordt gecapteerd, verwerkt en gevisualiseerd via dashboards.

Naast het vaststellen van de performantie van het productieproces is ook de analyse van de prestatieverliezen een echte meerwaarde. Objective MES biedt daarvoor handige Pareto analysefuncties die toelaten via diverse invalshoeken in te zoomen op de storingen en onderbrekingen. Uiteraard laat Objective MES ook toe om kwaliteitsgegevens te capteren en te analyseren.

Kortom: Objective MES krijgt u éénduidige en correcte informatie over KPI’s zoals opbrengst, rework, cyclustijden, OEE, oorzaken van machinestilstanden, materiaalverbruiken, efficiëntie van operatoren, … Zo benchmarkt u op elk moment uw performantie ten opzichte van referentiecijfers.

 

WMS + MES = SUCCES

Het juiste product op het juiste moment op de juiste locatie... Het klinkt eenvoudig maar dat is het niet. Hoe gaat u uw productie en logistiek efficiënt en geïntegreerd aansturen ?

Hier maakt de Objective-suite het verschil.  In 1996 zijn we, als één van de enigen in Europa, gestart met het ontwikkelen van een best-of-breed MES en WMS oplossing.  Nu 20 jaar later is Objective door de vele implementaties, de uitgebreide functionaliteiten en de opgebouwde marktkennis uw uitgelezen partner om uw bedrijf te sturen naar 'logistics & manufacturing excellence'.

Met Objective WMS & MES wordt uw supply chain de grootste troef binnen uw organisatie.